Aanmelden

PROGRAMMA

Maandag 25 mei - Praktijkverhaal 'Ik Zorg Shop'
In januari 2020 is de eerste ‘Ik Zorg Shop’ van Nederland geopend. Een innovatief concept waardoor hopelijk meer mensen een baan in de zorg en welzijn weten te vinden. De 'Ik Zorg Shop' is een laagdrempelige en fysieke ontmoetingsplaats voor werkgevers en toekomstige werknemers, waarin tegelijkertijd wordt samengewerkt aan een positiever imago van de sector.

Interactieve sessie met Onderwijsloket
Om een (landelijk) dekkend netwerk aan informatie te kunnen bieden aan mensen die een overstap naar het onderwijs overwegen is goede afstemming tussen het landelijke Onderwijsloket en de regioloketten belangrijk.Wil je meer weten over het Onderwijsloket en de samenwerking met regionale loketten. Meld je dan hier aan voor de interactieve sessie.

Dinsdag 26 mei - Praktijkverhaal 'Dubbelinterview over sectoroverstijgend loket'
Regio Nijmegen en Zeeland vertellen over hun praktische ervaringen over het opzetten van een regionaal loket en hun keuze om deze sectoroverstijgend vorm te geven.
www.leraarinnijmegen.nl en www.lesgeveninzeeland.nl

Woensdag 27 mei - Praktijdkverhaal 'Visual Amsterdam ‘Liever voor de klas'
In 2017 startte de gemeente Amsterdam de imago- en wervingscampagne ‘Liever voor de Klas’, met als doel het lerarentekort in het primair- en voortgezet onderwijs te helpen terugdringen. Onderdeel van de campagne is de website www.lievervoordeklas.nl waar mensen informatie kunnen vinden over (werken in) het primair- en voortgezet onderwijs, met een achterliggende helpdesk voor persoonlijk advies.

Online werksessie: Hoe richt je een loket in?
Sta je nog aan het begin van het inrichten van een regionaal loket en wil je meer weten over de mogelijkheden en ervaringen vanuit de helpdesk Amsterdam? Meld je dan hier aan voor de online werksessie over het inrichten van een regionaal loket

Donderdag 28 mei - Praktijkverhaal 'Podcast: SchoolPleinNoord'
De vier RAL-projecten (po) in de noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen zijn bezig met de ontwikkeling van SchoolpleinNoord,  een digitaal platform en netwerkorganisatie. Alle vier de projecten hebben een RAP-aanvraag ingediend waarin SchoolpleinNoord wederom een plek heeft gekregen. Model voor het schoolplein staat ZorgpleinNoord. Het idee is dat SchoolpleinNoord het loket voor iedereen wordt die aan de slag wil als leraar of in een andere functie binnen het primair- of voortgezet onderwijs. Alle vacatures en meer informatie over o.a. “Hoe word ik leraar?” zijn te vinden op het digitaal platform van SchoolpleinNoord.

Vrijdag 29 mei - Praktijkverhaal 'Video samenwerking met opleidingen'
Regio Noord Holland Noord (vo) vertelt over hun samenwerking en ervaringen met de opleidingen. Hier is al meer ervaring opgedaan met het aangaan van samenwerkingen met de opleidingen

Online Intervisie
Wil je graag ervaringen uitwisselen met andere regio’s en inspiratie opdoen? Meld je dan hier aan voor de online intervisie over het inrichten van een regionaal loket. De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM zullen de bijeenkomst begeleiden.