Aanmelden

WORKSHOPS RONDE 1

1. Samenwerking regioloketten en landelijk Onderwijsloket

Afstemming tussen het landelijk en het regionaal loket
Om een (landelijk) dekkend netwerk aan informatie te kunnen bieden aan mensen die een overstap naar het onderwijs overwegen is goede afstemming tussen het landelijke Onderwijsloket en de regioloketten belangrijk. Graag verkennen wij in een workshop de ideeën over samenwerking en afstemming tussen deze loketten. We gaan op een interactieve manier kijken naar: Welke kansen liggen er? Wat is er nodig om deze kansen goed te benutten? Hoe worden de zoekers optimaal voorzien van de juiste informatie en doorverwijzing?
Jens Favier en Marleen Severijnen (Onderwijsloket)

2. SchoolPleinNoord

Bovenregionaal loket en leren van de zorg
De vier RAL-projecten in de Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen zijn bezig met de ontwikkeling van SchoolpleinNoord,  een digitaal platform en netwerkorganisatie. Alle vier de projecten hebben een RAP-aanvraag ingediend waarin SchoolpleinNoord wederom een plek heeft gekregen. Model voor ons schoolplein staat ZorgpleinNoord. Wat ons betreft wordt SchoolpleinNoord het loket voor iedereen die in onze provincies aan de slag wil als leraar, of in een andere functie in primair- of voortgezet onderwijs. Je vindt er alle vacatures en vindt ook informatie hoe je bijvoorbeeld leraar kunt worden. Of je nu nog op school zit in het VO of al elders werkzaam bent. Ook het delen van kennis, workshops en netwerken etc. krijgt een plek in dit loket. In deze presentatie informeren we je over onze plannen en leggen daarbij een link naar de ontwikkeling van ZorgpleinNoord, die 12 jaar hebben gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Bij onze ontwikkeling lopen we nu al tegen enkele vragen aan. Die willen we met je delen en we vragen je met ons mee te denken over mogelijke oplossingen.
Tom Dolleman (Ambion)

3. Ervaringen van ruim 2 jaar helpdesk

Leren van praktische ervaringen
In 2017 startte de gemeente Amsterdam de imago- en wervingscampagne ‘Liever voor de Klas’, met als doel om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs te helpen terugdringen. Onderdeel van de campagne is de website www.lievervoordeklas.nl waar mensen informatie kunnen vinden over (werken in) het primair en voortgezet onderwijs, met een achterliggende helpdesk voor persoonlijk advies. Zowel de website als de helpdesk worden onderhouden door het CAOP. Inmiddels hebben ruim 122.000 mensen uit Amsterdam en omstreken de website bezocht en hebben 2100 geïnteresseerden in een baan in het Amsterdamse onderwijs zich tot de helpdesk gewend voor persoonlijk advies. In deze workshop delen wij de ‘lessons learned’ en proberen wij u concrete handvatten mee te geven die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw eigen loket.
Michel Müller (Gemeente Amsterdam) en Loes Dragt (CAOP)

4. Nijmegen: ontwikkelen van een klantreis

Een gezamenlijk loket met meerdere onderwijssectoren
In deze workshop komen de praktische ervaringen met het opzetten van een loket aan bod. In Nijmegen is het VO de samenwerking aangegaan met het PO. Er wordt ingegaan op de meerwaarde van een gezamenlijk loket en de (extra) aandachtspunten die hieruit naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor een goede klantbeleving. Steeds meer organisaties beseffen dat het bieden van een goede klantbeleving (customer experience) cruciaal is voor het aantrekken en behouden van klanten. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van de ultieme klantreis (customer journey.) Deze aanpak biedt ook kansen voor het onderwijs en meer specifiek het vraagstuk rondom zij-instromers. In deze workshop/lezing/discussie bespreken we een generieke aanpak voor het ontwikkelen en verbeteren van de ultieme klantreis voor (zij-)instromers. Zie: www.leraarinnijmegen.nl
Robert Jacobs

5. Een gezamenlijk loket om vraag en aanbod te matchen

Samenwerking met externe partners
Het Vervangings- en Participatiefonds werkt samen met RTC’s om elkaars dienstverlening aan te vullen en te versterken, onder andere bij subsidies als Regionale Aanpak Lerarentekort/Personeelstekort en de subsidie Lerend Werken. Wij nemen u mee in diverse gezamenlijke initiatieven op het gebied van in-, door- en uitstroom en van werk-naar-werk trajecten. Ook samenwerkingen tussen VfPf, de RTC’s, het UWV en Pabo’s in het kader van zij-instromers/herintreders en startende leerkrachten komen aan bod. Een van de mogelijkheden die VfPf biedt is de Mentor on the job om vroegtijdig uitval te voorkomen. VfPf verbindt besturen in het kader van bemiddeling uitkeringsgerechtigden en duurzame en flexibele inzetbaarheid. Dit wordt zowel door de RTC’s als VfPf ondersteund met diverse trainingen en opleidingen en blended learning. Wij vertellen u graag meer onze maatwerkmogelijkheden, lessons learned en nieuwe initiatieven!
Brenda Steinmetz (regiocoördinator VfPf)


WORKSHOPS RONDE 2

1. Samenwerking regioloketten en landelijk Onderwijsloket

Afstemming tussen het landelijk en het regionaal loket
Om een (landelijk) dekkend netwerk aan informatie te kunnen bieden aan mensen die een overstap naar het onderwijs overwegen is goede afstemming tussen het landelijke Onderwijsloket en de regioloketten belangrijk. Graag verkennen wij in een workshop de ideeën over samenwerking en afstemming tussen deze loketten. We gaan op een interactieve manier kijken naar: Welke kansen liggen er? Wat is er nodig om deze kansen goed te benutten? Hoe worden de zoekers optimaal voorzien van de juiste informatie en doorverwijzing?
Jens Favier en Marleen Severijnen (Onderwijsloket)

2. SchoolPleinNoord

Bovenregionaal loket en leren van de zorg
De vier RAL-projecten in de Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen zijn bezig met de ontwikkeling van SchoolpleinNoord,  een digitaal platform en netwerkorganisatie. Alle vier de projecten hebben een RAP-aanvraag ingediend waarin SchoolpleinNoord wederom een plek heeft gekregen. Model voor ons schoolplein staat ZorgpleinNoord. Wat ons betreft wordt SchoolpleinNoord het loket voor iedereen die in onze provincies aan de slag wil als leraar, of in een andere functie in primair- of voortgezet onderwijs. Je vindt er alle vacatures en vindt ook informatie hoe je bijvoorbeeld leraar kunt worden. Of je nu nog op school zit in het VO of al elders werkzaam bent. Ook het delen van kennis, workshops en netwerken etc. krijgt een plek in dit loket. In deze presentatie informeren we je over onze plannen en leggen daarbij een link naar de ontwikkeling van ZorgpleinNoord, die 12 jaar hebben gewerkt om te komen waar ze nu zijn. Bij onze ontwikkeling lopen we nu al tegen enkele vragen aan. Die willen we met je delen en we vragen je met ons mee te denken over mogelijke oplossingen.

Tom Dolleman (Ambion)

3. Ervaringen van ruim 2 jaar helpdesk

Leren van praktische ervaringen
In 2017 startte de gemeente Amsterdam de imago- en wervingscampagne ‘Liever voor de Klas’, met als doel om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs te helpen terugdringen. Onderdeel van de campagne is de website www.lievervoordeklas.nl waar mensen informatie kunnen vinden over (werken in) het primair en voortgezet onderwijs, met een achterliggende helpdesk voor persoonlijk advies. Zowel de website als de helpdesk worden onderhouden door het CAOP. Inmiddels hebben ruim 122.000 mensen uit Amsterdam en omstreken de website bezocht en hebben 2100 geïnteresseerden in een baan in het Amsterdamse onderwijs zich tot de helpdesk gewend voor persoonlijk advies. In deze workshop delen wij de ‘lessons learned’ en proberen wij u concrete handvatten mee te geven die u kunt gebruiken bij het vormgeven van uw eigen loket.
Michel Müller (Gemeente Amsterdam) en Loes Dragt (CAOP)

4. Nijmegen: ontwikkelen van een klantreis

Een gezamenlijk loket met meerdere onderwijssectoren
In deze workshop komen de praktische ervaringen met het opzetten van een loket aan bod. In Nijmegen is het VO de samenwerking aangegaan met het PO. Er wordt ingegaan op de meerwaarde van een gezamenlijk loket en de (extra) aandachtspunten die hieruit naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor een goede klantbeleving. Steeds meer organisaties beseffen dat het bieden van een goede klantbeleving (customer experience) cruciaal is voor het aantrekken en behouden van klanten. Het antwoord ligt in het ontwikkelen van de ultieme klantreis (customer journey.) Deze aanpak biedt ook kansen voor het onderwijs en meer specifiek het vraagstuk rondom zij-instromers. In deze workshop/lezing/discussie bespreken we een generieke aanpak voor het ontwikkelen en verbeteren van de ultieme klantreis voor (zij-)instromers. Zie: www.leraarinnijmegen.nl
Robert Jacobs

5. Zeeland en Noord-Holland-Noord: een sectoroverstijgend loket waarbij samengewerkt wordt met opleidingen

Sectoroverstijgend werken en samenwerking met opleidingen
In Zeeland is een gezamenlijk loket vanuit de verschillende onderwijssectoren opgezet. Er is een overkoepelende website voor PO/VO/MBO/HBO. In deze workshop worden praktische ervaringen gedeeld en wordt verteld hoe de samenwerking is ingericht. Er zijn eerste stappen genomen om een koppeling te maken met de onderwijsinstellingen. De ontwikkelingen op dit gebied worden gedeeld. In het tweede deel van de workshop komen de ervaringen vanuit Noord Holland Noord aan bod. Hier is al meer ervaring opgedaan met het aangaan van samenwerkingen met de opleidingen.
Sabrina Kole en Hans van der Linden