Deelnemer

Kennisfestival regionale aanpak lerarentekort | 12 november 2019 | 13.00 tot 17.30 uur

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de mail en wordt u op de hoogte gehouden over de invulling van het definitieve programma en mogelijke vervolgbijeenkomsten. Als u deze mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op: 070-3765726.Themakamers

Geef hieronder uw voorkeur aan voor de themakamers.
Elke themakamer heeft een maximaal aantal deelnemers per ronde. Schrijft u zich snel in om uw plekje te verzekeren.

Zijinstroom
Zijinstromers worden gepresenteerd als oplossing voor het lerarentekort, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Paul Baan komt vertellen over zijn ervaringen als zijinstromer in het po en waarom hij recentelijk gestopt is als leraar in het basisonderwijs.
Bespreek uw ervaringen, goede voorbeelden, belemmeringen of knelpunten, om vorm te kunnen geven aan uw eigen aanpak lerarentekort.

Imago
De communicatiecampagne ‘Helden voor de Klas’ is recent genomineerd voor de Grand Prix Content Marketing prijs. Helden voor de klas is een campagne van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Op 12 november vertellen we u over de lessons learned, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen kiezen voor een beroep als leraar. Ook is Niels Lange, communicatieadviseur lerarentekort, aanwezig om iets te vertellen over de nieuwe imagocampagne van OCW.

Behoud
(Te) veel startende docenten verlaten binnen een aantal jaar alweer het onderwijs. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze, als ook de zittende, docenten voor het onderwijs blijven behouden? In Friesland en Overijssel is men begonnen met het opzetten van bovenschoolse leerateliers. Marcella Veenstra, projectleider en docente Nederlands aan het CSG Comenius, komt vertellen wat zij doen om docenten in hun regio te behouden.

Anders organiseren
Anders organiseren vraagt om een mentaliteitsverandering, structurelere samenwerking en meer flexibiliteit in regelgeving. Hermen Blok heeft als projectleider bij de LMC Academie in Rotterdam het POVO-pilot gestart, waarbij vo-docenten worden gedetacheerd in het po. Hij zal op 12 november aanwezig zijn om te vertellen over zijn project en zijn ervaringen met u te delen.dinsdag 12 novemberAVG

De gegevens van de aanmelding worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.