Welkom

Op dinsdagmiddag 12 november vindt in Utrecht het Kennisfestival Regionale Aanpak Lerarentekort plaats. Dit kennisfestival wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO en Voion in samenwerking met het ministerie van OCW, en is een vervolg op de landelijke bijeenkomsten van december 2018 en februari 2019.

Het festival heeft als doel om deelnemers te informeren en inspireren, om bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken. In verscheidene themakamers kunt u d.m.v. werksessies informatie opvragen en in gesprek gaan over o.a. zijinstroom, imago van het lerarenberoep, behoud van leraren en anders organiseren. 

Door het bezoeken van de themakamers kunt u direct aan de slag met uw ideeën voor een regionale aanpak van het lerarentekort.  

Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • Ideeën ophalen voor een regionale aanpak via goede praktijkvoorbeelden.
  • In gesprek gaan met andere scholen, besturen, lerarenopleidingen, gemeenten en overige organisaties.
  • Vragen op maat stellen aan regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion, OCW en andere organisaties.

Praktische informatie:
Datum: 12 november van 13.00 tot 17.30 uur
Locatie: Muntgebouw, Utrecht

Wilt u concreet aan de slag met een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? En meer weten over de huidige en nieuwe subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort? Kom dan op 12 november naar de bijeenkomst in het Muntgebouw in Utrecht. Uw keuze voor een themakamer kunt u bij uw aanmelding doorgeven.

Uiteraard zijn tijdens de bijeenkomst de regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion aanwezig om u verder te ondersteunen, inspireren en verder te helpen met de vervolgstappen van uw subsidieaanvraag.

       Aanmelden      

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.