De veranderingen binnen de SW-organisatie zijn afhankelijk van de politieke besluitvorming. De verschillen zijn daarbij erg groot, van ontmanteling van het SW-bedrijf tot aan invulling van de participatiewet op arbeidsmarktregio niveau waarbij beschut, re-integratie, werk en inkomen onder één dak komen. Alle tussenvormen kom je ook tegen. Hoe ga je als medezeggenschap om met de invulling en uitvoering van al deze veranderingen?

Over dit onderwerp organiseert MZSW op donderdag 28 september de landelijke conferentie ‘Een verandering van tijdperk, en hoe we als ondernemingsraden daarmee omgaan’.

MZSW heeft dit voorjaar een onderzoek gedaan naar hoe ondernemingsraden de veranderingen in de sociale werkgelegenheid beleven en wat ze er mee doen. Dat heeft geleid tot zeven treffende voorbeelden van verandering, die nader onderzocht zijn. De voorbeelden worden op 28 september gepresenteerd. Vervolgens geven Marjolijn Dölle, directeur WerkSaam, Marleen Damen, wethouder in Leiden, Jan Jaap de Haan, directeur Cedris, Joost Kaper, bestuurder FNV en Roelof Schaafsma, voorzitter OR Tomin Groep, hun visie op de voorbeelden van verandering.

Workshops
Verder kunt u kiezen uit achttien praktische workshops, waarin vernieuwing en verandering centraal staat. Thema’s als nieuw beschut, het betrekken van de brede doelgroep bij medezeggenschap, de competenties die een vernieuwend SW-bedrijf in huis moet hebben en conflictbemiddeling bij de bedrijfscommissie, zijn onderwerpen waarover u nieuwe kennis en inzichten kunt opdoen.

Zorg dat u er op 28 september bij bent, van 9.30 tot 16.30 uur bij Antropia in Driebergen. Deelname is gratis. Wel dient u zich individueel aan te melden. U kunt met maximaal vijf leden van uw OR deelnemen.

Aanmelden