Draagt u als professional actief bij aan duurzame sociale werkgelegenheid? Bijvoorbeeld door het werkfit maken en houden van nieuwe doelgroepen, het tot stand brengen van de juiste match tussen werkplek en kandidaat, het ondersteunen van werkgevers bij inclusief werkgeverschap of het stimuleren van loopbaanontwikkeling van VSO / PrO-jongeren?

Kom dan op 15 november 2017 naar het congres ‘De Professional Centraal’ van SBCM en Cedris, met meer dan twaalf interactieve workshops en presentaties! Het thema van de dag is: bijdragen aan duurzame sociale werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Plenaire sprekers
Tijdens het congres geeft Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek zijn visie op een leven lang leren voor de doelgroep van de Participatiewet en wat dit betekent voor de rol van intermediaire organisaties. Annette van Waning, hoofd Corporate Social Responsibility bij Vebego, kijkt vanuit een werkgeversperspectief naar duurzame banen voor de doelgroep.

Voor wie?
Het congres richt zich op jobcoaches, klantmanagers, werkcoaches, acquisiteurs van extra banen, accountmanagers, trajectbegeleiders en uitvoerende professionals in het sociaal domein.

Tijd en plaats
Het congres is op woensdag 15 november 2017, van 09.30 tot 16.30 uur, in congrescentrum Antropia in Driebergen.

Kosten
De kosten voor deelname zijn 75 euro (exclusief btw) per persoon.

Aanmelden