PROGRAMMA ‘online kennisevent’

Woensdag 9 juni 2021 | voldoende én goed personeel door regionale samenwerking
Het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM organiseren - mede mogelijk gemaakt door OCW - op woensdag 9 juni 2021 van 13:30 tot 16:30 uur het online kennisevent: voldoende én goed personeel door regionale samenwerking.

Het doel van het event is om tussen regio’s ervaringen te delen, elkaar te inspireren en te verdiepen op een aantal thema’s. Ben jij als schoolbestuurder, schoolleider, beleidsondersteuner, hr-medewerker, gmr-lid, or-lid of vanuit de opleiding geïnteresseerd in regionale samenwerking? Of ben je als penvoerder of als (deel)projectleider vanuit de RAP betrokken bij deze thema’s? Meld je dan aan!

Het programma

13.30 uur
Welkom door dagvoorzitter Michèl de Vries, leraar in het po met verschillende functies en taken zoals begeleider van starter, trainer en Velon schoolopleider. Ook is hij coach binnen het Leraren Ontwikkelfonds.

13.40 uur
Louis Spaninks, directeur van CA-ICT, vertelt wat de ICT-branche doet aan personeelstekorten en het belang van regionale samenwerking hierin. Wat kan het onderwijs leren van de ICT? Onderwerpen zoals hybride docentschap, imago en het belang van een aantrekkelijke werkomgeving komen aan bod. Laat je inspireren!

14.00 uur
Hans Schwartz, beleidsadviseur van zowel het Arbeidsmarktplatform PO als Voion en SOM, neemt ons mee in de uitkomsten van twee verkenningen: één verkenning naar de werking van regionale loketten en één naar samenwerkingsverbanden tussen de RAP-regio’s en andere regionale samenwerkingsverbanden. Bij beide verkenningen zijn succesfactoren & aandachtspunten in beeld gebracht en ‘lessons learned’ beschreven.

14.15 uur
Drie deelsessies:

 1. Binnenkring (live), buitenkring (chat). Onder leiding van Michèl de Vries gaan bestuurders uit het po (Frank Tigges van stichting Klasse), vo (Stan Poels van CVO Groep) en mbo (Jan Jacob van Dijk van COG) live met elkaar in gesprek over (S)HRM-beleid / voldoende en goed gekwalificeerd personeel. In hoeverre draagt goed HRM-beleid bij aan behoud van personeel en wat verstaan ze onder strategisch personeelsbeleid. Hoe gaan ze ermee om in hun organisatie en in de regio? Wat zien ze als verbeterpunten? Actieve deelname aan het gesprek is mogelijk: (kritische) vragen of opmerkingen zijn via de chat welkom.
   
 2. Verdiepingssessie over de uitkomsten van de verkenning naar de regionale loketten: wat zijn de goede praktijkvoorbeelden en gouden tips voor de inrichting en werking van de loketten en hoe nu verder? Kees van der Velden, projectleider van de RAP Leiden eo (po & vo) geeft een toelichting over hun opzet en werking van het loket.
   
 3. Werksessie met Louis Spaninks over hoe je als onderwijsinstelling beter kunt positioneren als (toekomstig) werkgever in de regio en hoe je je specifieke plaats in de regio kunt ontwikkelen of versterken.

15.00 uur
Korte pauze

15.15 uur
Patrick Kenis, hoogleraar Public Governance van de Tilburg University, neemt ons mee in het herkennen van het belang van organisatienetwerken. Specifiek vertelt hij in welke mate de samenwerking in de RAP-regio’s echt leidt tot acties voor de aanpak van het personeelstekort en tot duurzame samenwerking.

15.35 uur
Drie deelsessies:

 1. Binnenkring (live), buitenkring (chat). Ook in deze sessie spreken de bestuurders uit het po, vo en mbo met elkaar. In deze sessie gaat het gesprek over regionale samenwerking en de begeleiding van nieuw personeel. Hoe is de begeleiding van nieuw personeel in hun regio geregeld? Waar lopen ze hierbij tegenaan? En waar zijn kansen voor verbetering? Actieve deelname aan het gesprek is mogelijk (kritische) vragen of opmerkingen zijn via de chat welkom.
   
 2. Verdiepingssessie over de uitkomsten van de verkenningen naar de samenwerkingsverbanden in de regio: wat zijn goede praktijkvoorbeelden van samenwerking met Sterk Techniekonderwijs (Jan van Nierop) en Platform Samen opleiden & Professionaliseren (Nienke Wirtz), wat zijn de gouden tips en hoe nu verder?
   
 3. Werksessie over het erkennen van het belang van organisatienetwerken. Patrick Kenis neemt je tijdens deze sessie mee in de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat dit betekent voor jouw organisatie/regio. En hoe individuele organisaties optimaal in een organisatienetwerk kunnen deelnemen om complexe vraagstukken op te lossen.

16.20 uur
Opbrengsten van de dag en afsluiting door de dagvoorzitter

16.30 uur
Einde

Aanmelden