Aanmelden

PROGRAMMA ‘de routekaart’

Maandag 9 november 2020 | werving & het regionale loket
Op de eerste dag van de RAP-vierdaagse leidt de route ons langs wervingsvraagstukken en de loketfunctie. Bekijk alvast de factsheet ‘Inrichten van een regionaal loket’. Dit is tevens één van de eerste stappen in een Regionale Aanpak van het Personeelstekort in het onderwijs.

Sprekers:

 • Madelon Vink en Loes Dragt, Arbeidsmarktplatform PO
 • Heleen van Balen, kwartiermaker SchoolpleinNoord en Dette Schouten, waarnemend directeur-bestuurder ZorgpleinNoord & adviseur SchoolpleinNoord.

Madelon Vink licht de imagocampagne ‘Jij bent er voor de klas’ toe. Hierin is een grote rol weggelegd voor influencers en de inzet van virtual reality, om daarmee jongeren te enthousiasmeren voor het vak van leraar. Ook bespreken we de tips & tops van de chatbot die is ontwikkeld voor de website Voor de klas ermee.

Praktijkverhaal:
Heleen van Balen (kwartiermaker SchoolpleinNoord) en Dette Schouten (waarnemend directeur-bestuurder ZorgpleinNoord & adviseur SchoolpleinNoord) vertellen over de wijze waarop zij het regionale loket voor de 3 noordelijke provincies hebben vormgegeven en wat de eerste ervaringen zijn. Zij beantwoorden onder andere vragen als:

 • Hoe is de samenwerking tussen de besturen georganiseerd?
 • Hoeveel plekken zijn er voor zij-instromers en hoe worden zij begeleid?

Dinsdag 10 november 2020 | zij-instroom
Op de tweede dag van de RAP-vierdaagse bewandelen wij de weg van de zij-instromers. Hoeveel Zij-instroom in Beroep (ZiB) subsidies worden er jaarlijks ingediend? En hoe groot is de stijging van deeltijdstudenten aan de pabo’s?

Sprekers:

 • Simone Hoogenboom, Loes Dragt en Sifra van Zijtveld, Arbeidsmarktplatform PO
 • Evelien Walraven, RAP-regio’s Zwolle e.o., Kop van Overijssel en Veluwe Salland

Sifra van Zijtveld neemt je mee in de cijfers rondom zij-instroom.

Praktijkverhaal:
Aansluitend vertelt Evelien Walraven, instroommakelaar vanuit de RAP-regio’s Zwolle e.o., Kop van Overijssel en Veluwe Salland over de ervaringen met zij-instromers.

 • Met welke dilemma’s hebben zij te maken?
 • Welke keuzes maken zij daarin en bovenal: wat kunnen anderen leren van de hordes die reeds zijn genomen?

Convenant ‘Aan de Slag voor de Klas’
De route van deze dag wordt afgesloten met het delen van de ervaringen van het convenant ‘Aan de Slag voor de Klas’, een samenwerking tussen het bank- en verzekeringswezen en het onderwijs. Ook de online zelftest ‘carrièreswitch naar onderwijs’ voor geïnteresseerden die een overstap naar het onderwijs overwegen, komt aan bod.

Woensdag 11 november 2020 | behoud van personeel door een aantrekkelijke werkomgeving en loopbaanontwikkeling
Dag 3 staat in het teken van behoud van personeel. Hoe ziet een aantrekkelijke werkomgeving eruit? Wat kan je medewerkers bieden met betrekking tot loopbaanontwikkeling?  

Sprekers:

 • Angela Gomes en Devorah van den Berg, Arbeidsmarktplatform PO
 • Paul Baan, Klassewerkplek en Mirjam van Ree, IKC Raam in Uden
 • Liza Sloot, RAP-regio MCPO Rijnmond

Onderweg deelt Devorah van den Berg de uitkomsten van een theoretische verkenning naar de factoren die bepalend zijn voor een aantrekkelijke werkomgeving.  En gaan we met elkaar in gesprek over wat het werken in jouw regio aantrekkelijk maakt.

Loopbaanontwikkeling
Daarna staat Angela Gomes stil bij loopbaanontwikkeling en de drie thema’s: ontwikkelen, professionaliseren en loopbaanstappen. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft een verkenning uitgevoerd waarin bovenstaande thema’s uiteengezet zijn (een link naar de verkenning volgt). Er is in kaart gebracht wat de 42 RAP regio’s aan activiteiten doen op het gebied van loopbaanontwikkeling: van begeleiding tot het opzetten van een regionaal loopbaancentrum. Zeer uiteenlopend.

Praktijkverhalen:
Paul Baan vertelt over Klassewerkplek en Mirjam van Ree, schoolleider van KC Raam in Uden neemt ons mee over hoe zij een plezierige werkomgeving binnen haar school creëert. Liza Sloot (projectleider RAP-regio MCPO Rijnmond) wil tot slot graag vertellen over het opzetten van een regionaal functiehuis.

Donderdag 12 november 2020 | anders organiseren
De vierde dag, tevens slotdag, staat in het teken van innovatie en anders organiseren. De onderwijsomgeving verandert. Wat betekent voor de inrichting van het onderwijs?

Sprekers:

 • Hans Schwartz en Loes Dragt, Arbeidsmarktplatform PO
 • Anne Marie Klomp, PO-raad
 • Saskia Szarafinski, RAP-regio PO Zeeland

In 31 van 42 RAP-plannen zijn activiteiten voor het anders organiseren van het onderwijs opgenomen. Hans Schwartz neemt je mee welke deelplannen en activiteiten opgenomen zijn.

Anne Marie Klomp, PO-raad, informeert je over het project ‘Anders Organiseren’. Dit project biedt scholen ondersteuning bij het beantwoorden van innovatievragen.

Praktijkverhaal:
Saskia Szarafinski, projectleider RAP-regio PO Zeeland vertelt over het Innovatiefonds Zeeland.

Finish:
De RAP-vierdaagse finisht met een aantal uitdagingen (vragen) waarover we graag met elkaar in gesprek gaan.

 • Wat kunnen we leren van de coronacrisis voor wat betreft innovatie/ anders organiseren onderwijs?
 • Hoe kan regionaal worden samengewerkt bij het anders organiseren van onderwijs?
 • Wat heb jij nodig om je rol bij het anders organiseren goed te kunnen vervullen?

Met vragen over het programma van de RAP-vierdaagse stuur je een e-mail aan Arbeidsmarktplatform PO. Wij helpen je graag verder.