Aanmelden

WEBINAR

Webinar: Over de invloed van online lesgeven op leraren en leerlingen

Door: Pedro de Bruykere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent.  Onder andere bekend geworden met het boek: 'Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over het onderwijs.

Doelgroep: po, vo en mbo
Woensdag 7 oktober, 13.45-14.15 uur


WORKSHOPS

Workshop A: Film: van belevenis naar betekenis
Hoe geef je film meer betekenis kan geven tijdens je les? Doe mee aan een voorbeeldles aan de hand van de nieuwe leerlijn film via de volgende stappen: ervaren, verwoorden, onderzoeken, reflecteren
en creëren. 
Door: Netwerk Filmeducatie
Doelgroep: po (op maandag), vo/mbo (op donderdag)

Maandag 5 oktober, 16.00 -17.00 uur

Donderdag 8 oktober, 16.00-17.00 uur

Workshop B: Theater in een maatpak: online lesgeven en vergaderen
Door corona is er de afgelopen tijd veel veranderd. Veel van ons werk is verplaatst naar een online omgeving. Het roept vragen op zoals: hoe zorg ik dat mijn klas actief blijft luisteren, hoe gebruik ik non-verbale communicatie online en welke werkvormen kan ik gebruiken in een online les? Communicatie en het inzetten van creatieve werkvormen is belangrijk om de kennisoverdracht te behouden en ontwikkeling van studenten niet stil te laten staan. Zeker dat laatste willen we natuurlijk voorkomen!

Door: Rozemarijn Geelen
Doelgroep: vo/mbo

Vrijdag 9 oktober, 15.00 - 16.00 uur

Workshop C: Leren met media: Hoe vind je relevante audio en video voor je les?
Deze workshop gaat over hoe jij als pionierende leraar in de onderwijscollectie Beeld en Geluid op school kunt zoeken, de juiste materialen kunt vinden en gebruiken. Beeld en Geluid op school is de unieke online collectie voor het onderwijs met meer dan 100.000 programma's van de publieke omroepen. Van Radio Oranje tot en met het Journaal van gisteren. Wij kunnen jou als leraar aan relevant materiaal helpen. Gratis, reclamevrij en de rechten zijn geregeld. Uniek aan dit platform is dat je zelf fragmenten kunt maken en links kunt plaatsen in je online lesmateriaal. Wil je leren hoe dat moet? Wil je kennismaken met deze collectie? In deze sessie leggen we je uit hoe dat werkt.

Door: Stichting Beeld en Geluid
Doelgroep: po, vo en mbo

Maandag 5 oktober, 16.00 - 17.00 uur

Workshop D: Maak het mee met maakonderwijs: LOF-regiolab
Werk jij als docent in Brabant, Zeeland of Limburg? Ben je ook altijd bezig jouw lessen en onderwijs te verbeteren en te vernieuwen? Maak het dan mee tijdens deze inspirerende bijeenkomst waar het uitwisselen van kennis en ervaring tussen docenten centraal staat.
Drie docenten van het Koning Willem I College organiseren dit regiolab: Jochem Jonkers (Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign), Juriaan Achthoven en Jan van Gemert (Media, Art & Design). Via presentaties en interactieve activiteiten staan we stil bij wat jou als docent inspireert. We wisselen succesvolle praktijkvoorbeelden met elkaar uit over vernieuwende ideeën en werkvormen. Onderwijs in techniek, theater en media bijvoorbeeld. Ook maken we afspraken over verdere samenwerking in de regio.
Door: Jochem Jonkers (Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign), Juriaan Achthoven en Jan van Gemert (Media, Art & Design)
Doelgroep: mbo

Maandag 5 oktober 17.00 -18.00 uur


Workshop E: Aan de slag met de digitale vaardigheden van leraren
De afgelopen periode is het gebruik van ict in het onderwijs sterk toegenomen door het afstandsonderwijs. Ict is nog belangrijker geworden in ons leven, het werken en leren. Dit vraagt van jou als leraar ook steeds meer digitale vaardigheden.
In deze sessie bespreken we ontwikkelingen en uitdagingen die we zien bij de leraren en hun digitale vaardigheden. We leggen uit wat we hieronder verstaan en welke factoren succesvol blijken om vaardiger te worden. Ook bieden we concrete adviezen om in de eigen school en in het eigen team toe te passen. Tot slot is er ruimte om jouw eigen ervaringen en ideeën met collega’s uit het hele land te delen.
Door: Kennisnet
doelgroep: po - vo
Maandag 5 oktober, 17.00 tot 18.00 uur


Workshop F: Vijf lesfasen bij hybride lesgeven
Na een aantal maanden afstandsonderwijs, mag inmiddels weer iedereen naar school. Geweldig, maar hierdoor dient een nieuwe uitdaging zich aan. Want hoe geef je les wanneer een deel van de leerlingen in het lokaal zit én een deel thuis, op afstand? Zeker nu een snotneus al reden genoeg is voor een leerling om thuis te moeten blijven. Deze situatie vraagt om een andere opbouw van je lessen: een hybride lesvorm.
In deze sessie bespreken we mogelijke scenario’s en bespreken we manieren om je hybride les vorm te geven met behulp van ict. Aan de hand van vijf concrete lesfasen geven we structuur en houvast. Verwijzen we naar de literatuur (evidence based) en krijg je concrete tools mee om op je eigen school toe te passen. Ook is er ruimte om je eigen ervaringen met collega’s uit het hele land te delen.
Door: Eric Welp, Kennisnet
Doelgroep: vo

Donderdag 8 oktober, 17.00-18.00 uur

Workshop G: Robotica 15-18
In de workshop staat de startactiviteit a robot in a Day centraal. Met die activiteit, die op school georganiseerd kan worden, worden leerlingen én docenten enthousiast. Tegelijk is het een training

in programmeren en ontwerpen. En een goede start voor een team met een project waarbij ze eindelijk helemaal zelf mogen bedenken hoe ze het gaan aanpakken.
Door: Kees Hooyman
Doelgroep: vo

Dinsdag 6 oktober, 16.00 tot 17.00 uur
Donderdag 8 oktober, 16.00 tot 17.00 uur


Workshop H: Maak kennis met de Kennisrotonde
Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als zij dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner? Deze en andere vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijke inzichten over wat wel en niet werkt. Wil je weten wat de Kennisrotonde doet en voor jou kan betekenen, meld je dan aan voor de workshop.
Door: Debora Klaar, Simone Barneveld
Doelgroep: po, vo, mbo
Dinsdag 6 oktober, 17.00-18.00 uur
Donderdag 8 oktober, 17.00-18.00 uur


Workshop I: Hoe organiseer je een online kennissessie?
Twee leraren experimenteerden vanaf het begin van de lockdown met online bijeenkomsten en delen in dit lab hun ervaringen. Hoe maak je een online vergadering of netwerkbijeenkomst afwisselend en interactief? Je krijgt handvatten over alle ins en outs van een online meeting. Zo is de voorbereiding belangrijk en het script maar ook het monitoren van de bijeenkomst online en vorm geven aan interactie. Ten slotte kunnen in de ‘nazorg’ gemeenschappelijke ervaringen en bevindingen gedeeld worden met de deelnemers en collega’s buiten deze kring.
Door: Renda Wolthaus en Jan van Gemert
Doelgroep: po, vo en mbo
Donderdag 8 oktober, 16.00-17.00 uur


Workshop J: Actief bij de online les
Pubers zetten graag camera en microfoon uit in de online les. Hoe krijg je jongeren in VO en MBO gemotiveerd om online actief mee te doen? Twee docenten uit het VO en MBO delen hun ervaringen. Tijdens het lab worden tips en voorbeelden gegeven zoals pitches, interviews en feedback op elkaar waarmee jongeren voor de microfoon aan het woord komen. Ook komen er oefeningen aan bod waarmee je de online les persoonlijker kunt maken en jongeren uitgedaagd worden om zich online uit te spreken.
Door: Renda Wolthaus en Jan van Gemert
Doelgroep: vo en mbo
Dinsdag 6 oktober, 17.00-18.00 uur


Workshop K: De LOF-onderzoekers delen ervaringen (onder voorbehoud)
Er wordt voortdurend onderzoek naar het LOF gedaan. Want de betrokken partijen zijn benieuwd naar de effecten van LOF op krachtig leraarschap en op de realisatie van onderwijsinnovaties. Leraar-onderzoekers nemen je in deze workshop mee in de uitkomsten. Wat is er al bekend uit onderzoek van LOF?
Doelgroep po, vo, mbo
Dinsdag 6 oktober, 16.00-17.00 uur


Workshop L: Verrijk erfgoedlesmateriaal met audio en video
Deze workshop is erop gericht leraren en erfgoedprofessionals (zoals werkzaam bij musea) tijdens deze sessie bij elkaar te brengen. Verkend wordt hoe ze samen hun lesmateriaal kunnen verrijken zodat het nog beter aansluit bij het gebruik ervan. Je leert hoe je samen audio en videfragmenten klaarzet in de les als onderdeel van jouw erfgoedlesmateriaal.
Door: Beeld en Geluid op school
Doelgroep: po, vo en mbo
Donderdag 8 oktober, 16.00-17.00  uur


WORKSHOPS OP WOENSDAG 7 OKTOBER
Ronde 1, tijdstip: 10.30-11.15 uur
Ronde 2, tijdstip: 11.30-12.15 uur
Ronde 3, tijdstip: 14.30-15.15 uur


Workshop 1 - Stagiaires en leerlingen activeren om voor jouw lessen lesactiviteiten te ontwerpen
Tijdens mijn LOF-project ontwierpen studenten (stagiaires lerarenopleiding) en/of eigen leerlingen lesactiviteiten die ik vervolgens gebruikte in volgende lessen. Er kwamen verrassende werkvormen uit. Stagiaires en/of eigen leerlingen werkten enthousiast en creatief samen (veel vrijheid, fantasie) en leerden bovendien voor hun vak (aardrijkskunde). Ik heb veel aan de ontworpen nieuwe werkvormen voor volgende lessen. Je krijgt in deze workshop een checklist met do’s en don’ts hoe stagiaires en leerlingen te laten werken aan die lesactiviteiten. Vervolgens maak je tijdens de workshop met deze checklist een bruikbaar plan voor je eigen lessituatie. Als afsluiter krijg je twee werkvormen mee die je meteen in jouw les kan gebruiken.

Door: Sicco Oegema
Doelgroep: vo, eventueel po

Woensdag 7 oktober, 10.30-11.15 uur

Workshop 2 - 21e-eeuwse vaardigheden bevorderen met ict-(hulp)middelen
Dat je met ict (hulp)middelen werkt aan 21e-eeuwse vaardigheden zoals digitale geletterdheid, moge duidelijk zijn. Maar waar het in dit onderzoek om gaat is dat je juist werkt aan de vaardigheden als communiceren, problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken, creatief denken en handelen, sociaal- en culturele vaardigheden en zelfregulering. Wij hebben voor groep 1 - 4 onderzocht en uitgeprobeerd met welke apps op de iPad en hulpmiddelen bij de iPad je aan deze vaardigheden kan werken. Hier is een lijst met mogelijkheden uit gekomen, die ingezet kunnen worden in thematisch werken.
Door: Aliëtte van der Velde
Doelgroep: po (groep 1-4)
Woensdag 7 oktober, 10.30 – 11.15 uur


Workshop 3 - Formatief toetsen bij wiskunde
Tijdens deze workshop vertel ik je eerst hoe mijn LOF-avontuur tot nu verlopen is. Ik geef je de do’s en don’ts waar ik tegenaan ben gelopen en ik zal je aangeven waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt m.b.t. formatief handelen. Ook zal ik kort uitweiden over het belang van goed klassen-management en gebruik van het IGDI-model (Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie) en hoe formatief handelen daarin past. Daarna komen we op het punt waar ik je wil laten zien waar ik nu sta en hoe ik dit jaar in mijn klassen wil gaan werken. Daarbij is het mijn bedoeling jou te inspireren in het toepassen van ICT om effectiever Formatief te kunnen handelen. In deze workshop gebruiken we Socrative en Spiral. Beide zijn web-based programma’s.

Door: Aram Drost
Doelgroep: vo (vmbo)
Woensdag 7 oktober, 10.30 – 11.15 uur


Workshop 4 - Kanban en scrummen
Het Startblok in Harderwijk werkt inmiddels een aantal jaar in de groepen 8 met Kanban/scrummen (Kanban= visueel bord). Onze werkwijze is gestart vanuit de zoektocht naar meer motivatie in de bovenbouw en beter gedrag van de leerlingen. We merken dat onze leerlingen door deze werkwijze niet alleen gemotiveerder zijn, maar ook beter voorbereid op het VO. Daarnaast bieden we een structuur aan waarin de kinderen zelf projecten mogen bedenken en vormgeven aan de hand van een scrumbord. Graag laten we jullie zien hoe er in de groepen 8 gewerkt wordt met Kanban/scrummen.

Door: Marjolein Schuchard
Doelgroep: po
Woensdag 7 oktober, 10.30 – 11.15 uur


Workshop 5 - Beoordelingsbekwaam in het leren van Geschiedenis  & Portfolioapp in (geschiedenis)onderwijs
Het initiatief dat we ruim een jaar geleden gestart zijn is twee kanten op aan het gaan. 1. We zijn bezig met het herzien van ons curriculum bij het vak geschiedenis waarbij we formatief werken en historische denk- en redeneervaardigheden een duidelijke plek geven. 2. We zijn een Portfolioapp aan het ontwikkelen (samen met Sportfolioapp.nl) waarbij we voor het vak geschiedenis (en ook het mentoraat) een inhoudelijk kader aan het maken zijn. Leerlingen kunnen via het Portfolio eigenaarschap ervaren en hun leren zichtbaar maken.
Door: Dirkjan van den Berg
Doelgroep: vo
Woensdag 7 oktober, 11.30 - 12.15 uur


Workshop 6 - Leergierige leesmonsters en eigenwijs-neuzen
Doordat wij op school het "vrije" lezen, begrijpend lezen en voorlezen koppelen (onderwerp), geven we een geweldige impuls aan kennis (woordenschat en algemene kennis), maar ook aan leesmotivatie. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid bij deze lessen en zijn leerlingen nieuwsgierig en gemotiveerd om te lezen. Het is breinvriendelijker, lezen doet er toe en die kennis heb je nodig om verder te kunnen. Ook komt de drieslag kennis/vaardigheid/identiteit beter tot zijn recht.
Door: Marriët Varenkamp
Doelgroep: po
Woensdag 7 oktober, 11.30 - 12.15 uur


Workshop 7 - Handel in het praktijkonderwijs
De afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met een nieuwe praktijkrichting binnen ons Praktijkonderwijs. We hebben daarvoor een lokaal ingericht. We zijn bezig om een doorlopende leerlijn te maken voor het vak Handel van klas 1 t/m 5.
Door: Reijer Floor
Doelgroep: vo (pro)
Woensdag 7 oktober, 11.30 - 12.15 uur


Workshop 8 - Workshop Digitale didactiek - MS Forms voor beginners
In deze workshop leer je de basis van digitale didactiek. Je leert Microsoft Forms op verschillende manieren inzetten in een online les.
Door: Inge Essing
Doelgroep: alle
Woensdag 7 oktober, 11.30 - 12.15 uur


Workshop 9 - Meer eigenaarschap bij de leerling in het po
Het reguliere onderwijs gaat uit van een programma voor alle kinderen, terwijl elk kind anders is: de een pikt dingen nu eenmaal sneller op dan de ander of heeft meer herhaling nodig. Daarnaast beslist de leerkracht (of methode) wat de volgende stap gaat zijn. Door de leerlijn werkwoordspelling uit elkaar te halen, anders vorm te geven, hebben de kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. We hebben instaptoetsen en controletoetsen, zodat duidelijk is in hoeverre een doel beheerst wordt. Kinderen hebben zicht op welke stappen er allemaal genomen moeten worden en kunnen hier zelf keuzes in maken. Dat hebben we mogelijk gemaakt door online oefenmateriaal en uitlegfilmpjes te maken.
Door: Desirée van de Ven
Doelgroep: po
Woensdag 7 oktober, 14.30 - 15.15 uur


Workshop 10 - Het gebruiken van instructiefilmpjes en exittickets binnen afstands- en gewoon onderwijs
In de workshop geven we praktische voorbeelden hoe je zelfgemaakte filmpjes kan inzetten voor je onderwijs. Door deze te combineren met exittickets een duidelijk beeld krijgen of de leerlingen hun leerdoelen beheersen. En door (wederom in filmvorm) feedback te geven op deze exittickets de leerling weer verder te helpen.
Door: Richard Raven
Doelgroep: vo
Woensdag 7 oktober, 14.30 - 15.15 uur

Workshop 11 - Van buiten word je beter
‘Leren doe je vooral in de klas’. Dat is de tendens op veel basisscholen. Een kwartiertje in de ochtend naar buiten om even ‘een frisse neus te halen’ en dan gauw weer naar binnen aan het werk. Buiten ‘aan het werk gaan’ is ook een optie. Voor de Oranje Nassau school in Nijkerk reden om zich te gaan verdiepen in wat de mogelijkheden zijn om meer te halen uit de buitenomgeving. Binnen deze workshop vertel ik wat de stappen zijn die we genomen hebben in het traject van vergroenen van het plein en daarbij alle obstakels die we zijn tegengekomen om uiteindelijk een mooie speelomgeving voor de kinderen te creëren!
Door: Marja van Roekel
Doelgroep: po

Woensdag 7 oktober, 14.30 – 15.15 uur