Aanmelden

 

13.00 uur                    Start plenair programma

Welkomstwoord door dagvoorzitter Hester Macrander
Het plenaire gedeelte van de bijeenkomst wordt geleid door Hester Macrander. Zij is cabaretier, dagvoorzitter, docent, neerlandica en trainer in ‘verbindende communicatie’. Met die expertise kan zij vanuit diverse invalshoeken het gesprek sturen. Dat doet zij op een luchtige manier en met kennis van het onderwijs.

Beeld Arbeidsmarkt – Rob Witjes
Rob Witjes (Hoofd Arbeidsmarktinformatie en –advies UWV) schetst een beeld van de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Panelgesprek ministerie OCW, UWV en Participatiefonds
Gesprek met minister Slob (OCW), Tof Thissen (directeur UWV WERKbedrijf) en Denis Vijgen (directeur Participatiefonds en Vervangingsfonds) over hun rol in de aanpak van tekorten.

Project uit de regio: video Rotterdamse aanpak ‘Samenwerking in uitvoering’


Ondertekening convenant
Vertegenwoordigers van onderwijsbesturen, lerarenopleidingen, verzekeraars, banken en het ministerie van OCW ondertekenen het convenant voor een gezamenlijke aanpak.

14.00 uur                 Afsluiting plenair programma door dagvoorzitter

Pauze

14.20 uur                 Interactief programma - start workshopronde 1

15.05 - 15.15 uur     Wissel workshopsronde

15.15 - 16.00 uur     Workshopronde 2

16.00 uur                 Netwerkborrel