Voorlopig programma13.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Job Cohen

Terugblik op fusietoets en verwachting van het symposium
Interview met Lenie Dwarshuis, voorzitter CFTO

Schaalgrootte in onderwijs is elastisch: verschillende onderwerpen en vraagstukken in onderwijs vragen om een verschillende schaal
Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur, TIAS, Universiteit van Tilburg, tevens voorzitter Onderwijsraad (vanaf 2019)

Het gaat niet om de grootte maar om de kwaliteit
Liesbeth Verheggen, voorzitter AOb

Schaalvergroting in andere sectoren
Loe Sprengers, voorzitter Geschillencommissie Fusiegedragsregels, SER

Gesproken column
Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Overhandiging essay 'Schaal in beschouwing' aan OCW
Renée van Schoonhoven, Lenie Dwarshuis (voorzitter CFTO), Simon Steen (vicevoorzitter CFTO)

Reactie minister Arie Slob voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media

Podiumgesprek over 'School en schaal' geleid door Job Cohen, met:
Arnold Jonk, voorzitter college van bestuur ‘Samen tussen Amstel en IJ’ in Amsterdam
Eugène Bernard, voorzitter Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg
Wouter Groot, directeur-bestuurder Schoolvereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs Casimir in Gouda
Antoinette Marissink, bestuurslid Coöperatie VO en directeur-bestuurder Pallas Athene College in Ede

Reflectie op de dag en blik op de toekomst
Interview met Simon Steen, vicevoorzitter CFTO

16.35 uur
Hapje en drankje, gelegenheid tot netwerken