Online verdiepingssessie zij-instroom van Arbeidsmarktplatform PO

Op dinsdag 13 april vindt van 10:30 tot 12:00 uur een online verdiepingssessie plaats over zij-instroom.

Hester de la Parra en Josine van den Elsen, van het ministerie van OCW, geven een update over de modernisering van zij-instroom. In dit traject zijn zeven thema’s uitgewerkt, waaronder regionalisering, geschiktheidsonderzoeken en verantwoordelijkheidsverdeling van scholing en begeleiding. Daarna gaan we in deelsessies uiteen om van elkaar te horen wat er in verschillende regio’s gebeurt, waar je tegenaan loopt en waar je hulp bij kunt gebruiken. Tot slot sluiten we af met het in beeld brengen van de gezamenlijke knelpunten.AVG

De gegevens van de aanmelding worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Lees hier het privacy beleid.