Afgelopen jaar heeft BibliotheekWerk onderzoek laten doen naar hoe bibliotheken strategisch personeelsbeleid inzetten. Een van de belangrijkste conclusies was dat bibliotheken aangaven wel over de inzichten, het beleid en de instrumenten te beschikken om met strategisch personeelsbeleid aan de slag te gaan, maar vragen hebben over hoe het beleid en de instrumenten effectief in te zetten of te laten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten en beleid om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Daarnaast gaven bibliotheken aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de thema’s diversiteit en inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen.

BibliotheekWerk organiseert in 2021 over deze, en andere vragen, een drietal e-conferenties voor directeuren, HR-adviseurs, leidinggevenden en medezeggenschapsleden. De derde online bijeenkomst vindt plaats op 11 mei van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst gaan we uiteen in groepen. Per groep staat een van onderstaande thema´s centraal, hier gaan we in de groep verder op in. Geef hieronder alvast aan over welk thema jij verder in gesprek wil gaan.

  • Een initiatief om medewerkers bewust te maken van veranderingen, wat dit voor de organisatie betekent en wat dit vraagt van de medewerkers.
    Een werk- en dialoogmethode, ontwikkeld door het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS), waarin medewerkers, leidinggevenden en hr met elkaar in gesprek gaan over welke veranderingen er om ons heen zijn, wat die veranderingen voor effect kunnen hebben op het werk en wat het van eenieder vraagt om op die veranderingen te anticiperen. Om zo gezamenlijk nu en in de toekomst perspectief te houden op fijn werk.
  • Een initiatief voor een betere ondersteuning van de leidinggevende bij het voeren van het gesprek over de ontwikkeling van de medewerker.
    Een ervaring uit de branche waarin leidinggevenden ondersteuning wordt geboden door een tool te bieden voor het voeren van het betere gesprek over ontwikkeling met de medewerker.
  • Een initiatief om medewerkers te stimuleren opleidingsmogelijkheden te benutten.
    Een ervaring uit de branche met als doel medewerkers stimuleren om aan hun ontwikkeling te blijven werken door opleidingsmogelijkheden te benutten.


Online sessiedinsdag 11 meiBlijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor onze nieuwsbrief


 AVG

De gegevens van de aanmelding worden door BibliotheekWerk verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. BibliotheekWerk gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.