Uit onderzoek van BibliotheekWerk blijkt dat bibliotheken veelal over het beleid en instrumenten voor strategisch personeelsbeleid beschikken, maar behoefte hebben aan ondersteuning hoe je deze op een effectieve manier inzet. Daarom organiseert BibliotheekWerk een drietal e-conferenties over strategisch personeelsbeleid. Tijdens de eerste e-conferentie op 9 februari werd het onderzoek gepresenteerd. Uit dit onderzoek kwamen vier uitdagingen voor de branche naar voren. Deelnemers gingen vervolgens met elkaar in gesprek over één van de uitdagingen waarin zij wilden verdiepen. Het aantrekken en behoud van personeel was een van de meest gekozen uitdagingen. Daarom staat in deze e-conferentie dit thema centraal.

De tweede e-conferentie vindt plaats op 30 maart van 13.00 – 14.00 uur via MS Teams. De bijeenkomst is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, medezeggenschapsleden en directeuren werkzaam bij bibliotheken.Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor onze nieuwsbrief


 AVG

De gegevens van de aanmelding worden door BibliotheekWerk verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. BibliotheekWerk gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.