Afgelopen jaar heeft BibliotheekWerk onderzoek laten doen naar hoe bibliotheken strategisch personeelsbeleid inzetten. Een van de belangrijkste conclusies was dat bibliotheken aangaven wel over de inzichten, het beleid en de instrumenten te beschikken om met strategisch personeelsbeleid aan de slag te gaan, maar vragen hebben over hoe het beleid en de instrumenten effectief in te zetten of te laten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten en beleid om de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Daarnaast gaven bibliotheken aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de thema’s diversiteit en inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid en leren en ontwikkelen.

BibliotheekWerk organiseert in 2021 over deze, en andere vragen, een drietal e-conferenties voor directeuren, HR-adviseurs, leidinggevenden en medezeggenschapsleden. De eerste online bijeenkomst vindt plaats op 9 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur.Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan voor onze nieuwsbrief


 AVG

De gegevens van de aanmelding worden door BibliotheekWerk verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. BibliotheekWerk gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.