SoFoKleS-Talk Ombudsfunctie Universiteiten | 16 september 2020 van 14.00 tot 16.00 uur | via Microsoft Teams

 

Alle universiteiten richten uiterlijk 1 juli 2021 een ombudsfunctie in. Dat is afgesproken in de CAO Nederlandse Universiteiten 2020. SoFoKleS ondersteunt de sector hierbij. Op verzoek van de cao-tafel heeft SoFoKleS onderzoek gedaan naar de behoeften en verwachtingen ten aanzien van de Universitaire Ombudsfunctie. Vier universiteiten hebben deelgenomen aan een pilot met ombudsfuncties. Ook deze pilot is onderzocht en geëvalueerd. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen dienen ter inspiratie bij het inrichten van een ombudsfunctie. Wilt u meer weten over deze evaluatie en de pilot? En bent u benieuwd wat succesfactoren zijn bij de inrichting van een ombudsfunctie op de universiteit? In de SoFoKleS-Talk op woensdagmiddag 16 september hoort u er meer over.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de e-mail. Als u deze niet ontvangt, neem dan contact met ons op.Blijf op de hoogteAVG

De gegevens van de aanmelding worden door SoFoKleS verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. SoFoKleS gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.