Deelnemer

AZW Kennis- en inspiratiemiddag | dinsdag 4 februari 2020 van 13.00 tot 17.00 uur | Muntgebouw in Utrecht

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de mail. Als u deze mail niet ontvangt, neem dan contact met ons op: 070-3765726.

Half januari ontvangt u het definitieve programma.AVG

De gegevens van de aanmelding worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.