Deelnemer

Regiobijeenkomst  'De essentie van goed schoolleiderschap'

Woensdag 2 oktober | 9.30 uur tot 12.00 uur | Zilveren Vosch in Utrecht

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via de e-mail. Als u deze niet ontvangt, neem dan contact met ons op.AVG

De gegevens van uw aanmelding worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.