Stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid


‘Ter versterking van de samenwerking binnen het veiligheidsdomein’

Heb je een nieuw idee om meer mensen te interesseren voor de organisatie waarvoor je werkt? Of heb je een idee om jou en je collega’s langer gezond en met plezier aan het werk te houden? Of om de diversiteit in de uniformenberoepen te vergroten? En is dat idee misschien niet alleen interessant voor de organisatie waar je werkt, maar ook voor collega’s bij de Politie, Defensie, de Douane of Justitiële Inrichtingen, zodat je daarmee samen aan de slag gaat en er nog meer samenwerking tussen de organisaties tot stand komt? Dan is jouw idee misschien wel € 5.000,- waard!

Extra impuls voor samenwerking

De Politie, Defensie, Douane en de Dienst Justitiële Inrichtingen willen de samenwerking tussen hun organisaties versterken, onder meer op het gebied van werving en selectie, opleiden, loopbaanontwikkeling, mobiliteit en diversiteit. Op deze manier willen ze de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verhogen. Ze willen de vruchten plukken van elkaars ideeën en van bestaande initiatieven (best practices) in elkaars organisaties. Het congres Mobiel in uniform was het eerste initiatief daarvoor.

Als extra impuls voor de samenwerking hebben de arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen van Politie, Defensie en het Rijk nu elk €10.000 beschikbaar gesteld. Daardoor zijn er in totaal zes stimuleringspremies van € 5.000 beschikbaar.

Welke ideeën komen in aanmerking voor een stimuleringspremie?

Ieder vernieuwend idee is goed, zolang het maar te maken heeft met het versterken van de samenwerking en interessant is voor zowel je eigen organisatie als één of meer andere organisatie(s) in het veiligheidsdomein. Denk bijvoorbeeld aan:

 • gezonde voeding op je werk als je onregelmatig werkt;
 • een workshop beter leren omgaan met de balans tussen werk-privé, waardoor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt verhoogd;
 • gezamenlijke voorlichting op scholen als wervingsactiviteit in de regio.

Zo werkt het

Maak een plan en dien dit vóór 1 april 2020 in door te mailen naar het secretariaat CAOP. Uit de beste ideeën worden 6 winnaars gekozen, die vervolgens met de gewonnen € 5.000,- het plan daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Iedereen die werkzaam is bij Politie, Defensie, Douane, Justitiële Inrichtingen kan een aanvraag indienen. Je hoeft dus niet bij het congres Mobiel in uniform aanwezig te zijn geweest, of HRM’er, leidinggevende of OR-lid te zijn. Overleg vooraf wel over je plan met HRM van je eigen organisatie, omdat ze je daar kunnen helpen contact te leggen met de andere organisaties. Je kan hiervoor ook contact opnemen met het secretariaat CAOP, onder vermelding van ‘stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid’.

Wat moet er in je plan staan?

 1. Het plan bevat informatie over de aanleiding, doel/aanpak, doelgroep en de meerwaarde van het idee voor jouw organisatie en ten minste een andere organisatie uit de uniformenkolom.
 2. Het plan beschrijft de activiteiten die worden uitgevoerd en de beoogde resultaten/producten.
 3. Het plan bevat een begroting.
 4. Het plan bevat een planning waaruit blijkt dat het idee vóór 1 december 2020 is gerealiseerd.

Hier wordt tijdens de beoordeling op gelet:

 1. Hoe vernieuwend het idee is
 2. Toepasbaarheid in de praktijk, ook in andere organisaties en organisatieonderdelen
 3. Haalbaarheid
 4. Of het echt om een nieuw plan gaat (het is op het moment van de aanvraag nog niet gestart)
 5. Of de uitvoering van het plan wordt gesteund door de eigen organisatie en ten minste een van de andere organisaties uit de uniformkolom

Let op:

 1. Alle ingediende ideeën en resultaten mogen ter inspiratie worden verspreid binnen het netwerk van de deelnemende sectoren.
 2. Het deel van het budget dat niet gebruikt is voor de uitvoering van het idee, wordt na afronding van het project teruggevorderd.
 3. We vragen je binnen één maand na afronding van het project een eindverslag op te leveren waarin wordt aangegeven hoe het project is uitgevoerd, wat het resultaat is en wat de betrokkenen van het project hebben geleerd. Het verslag bevat ook een financieel overzicht van de feitelijke kosten die voor het project zijn gemaakt.

Contact

Met al je vragen over deze regeling kan je terecht bij Fred Kuijpers. Stuur een mail naar het secretariaat CAOP, onder vermelding van ‘stimuleringspremie duurzame inzetbaarheid’. Dan wordt er zo snel mogelijk contact met je opgenomen.AVG

De gegevens van de aanmelding worden door het CAOP verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Het CAOP gebruikt jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.