DeelnemerKeuze dialoogtafel

Alle deelnemers wonen naar keuze twee dialoogtafels bij.
Geef hier uw drie voorkeuren aan van de dialoogtafel die u wilt volgen. Aan welke van die sessies u deelneemt, is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

1e ronde van 13.30 - 14.30 uur
2e ronde van 15.00 - 16.00 uur

Korte omschrijving dialoogtafels

Nieuwe vormen van medezeggenschap
Verschillende vormen van medezeggenschap zijn bijvoorbeeld het regiemodel of het participatiemodel. Maak kennis met de voor- en nadelen en ga het gesprek aan met OR-leden van de Penitentiaire Inrichting Lelystad.

Vergroten van medewerkersbetrokkenheid
Op welke wijze worden medezeggenschapsorganen geïnformeerd en hoe informeren zij de bestuurder? Welke (communicatie)middelen passen daarbij? Maak kennis met verschillende praktijkvoorbeelden.

Vergroten inhoudelijke betrokkenheid
We gaan in gesprek over op welke wijze medezeggenschap een grotere stem kan krijgen in inhoudelijke dossiers, zoals financiën, naleving cao’s en reorganisaties. Wat is hiervoor nodig?

Vrijwilligers in de medezeggenschap, hoe doen ze dat bij de brandweer?
Regio veiligheid Brabant werkt al jaar en dag met vrijwilligers in de medezeggenschap. Hoe hebben zij dat georganiseerd? Waar zitten de uitdagingen en kansen voor de openbare bibliotheken?